مشاهده همه 25 نتیجه

مشاهده فیلترها

دوره ی آموزشی ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی

دوره ی آموزشی استاندارد آزمايشگاه های آزمون بر مبنای استاندارد ISO 17025

دوره ی آموزشی استاندارد تخصصی ویژه آزمایشگاه های طبی و پزشکی ISO 15189

دوره ی آموزشی افسر HSE (بهداشت ایمنی و محیط زیست)

دوره ی آموزشی الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی در محیط کار برق

594,000 تومان756,000 تومان

دوره ی آموزشی برنامه ریزی استراتژیک با روش SWOT

422,400 تومان528,000 تومان

دوره ی آموزشی به کارگیری HSE در صنایع

440,000 تومان5,964,000 تومان

دوره ی آموزشی پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای استاندارد Ohsas 18001

دوره ی آموزشی پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی EMS بر مبنای استاندارد ISO 14001

دوره ی آموزشی پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM

دوره ی آموزشی تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA

دوره ی آموزشی تفکر سیستمی در سازمان ها

دوره ی آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی در محیط کار صنایع غذایی

4,521,600 تومان5,652,000 تومان

دوره ی آموزشی سرپرستی تولید

دوره ی آموزشی سرممیزی داخلی

دوره ی آموزشی سیستم تجزیه و تحلیل خطر در صنایع غذایی و بهداشتی بر مبنای استاندارد HACCP

دوره ی آموزشی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بر مبنای استاندارد ISO 45001

دوره ی آموزشی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی بر مبنای استاندارد ISO 22000

دوره ی آموزشی طراحی سیستم یکپارچه مدیریت IMS

1,023,360 تومان1,279,200 تومان

دوره ی آموزشی مدیر تضمین کیفیت

دوره ی آموزشی مدیریت بهره وری

652,800 تومان816,000 تومان

دوره ی آموزشی مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی

دوره ی آموزشی مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت HSE-MS

دوره ی آموزشی مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی

دوره ی آموزشی ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001