دوره ی آموزشی پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی EMS بر مبنای استاندارد ISO 14001

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

 کد استاندارد : 214140370050041

طول دوره (ساعت): 70

 

دوره ی آموزشی پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

 کد استاندارد:‌ 214140370050011

طول دوره (ساعت): 75

 

دوره ی آموزشی سیستم تجزیه و تحلیل خطر در صنایع غذایی و بهداشتی بر مبنای استاندارد HACCP

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

طول دوره (ساعت) : 90

 

دوره ی آموزشی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی بر مبنای استاندارد ISO 22000


جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

طول دوره (ساعت) : 90

دوره ی آموزشی طراحی سیستم یکپارچه مدیریت IMS

1,023,360 تومان1,279,200 تومان

 

 کد استاندارد : 214140370050021 
طول دوره (ساعت) : 90

 

دوره ی آموزشی ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

کد استاندارد :  311930370080001

طول دوره (ساعت) : 130