اهمیت و مزایای مدرک فنی و حرفه ای

دارندگان گواهينامه نوع 2 مي‌توانند از مزاياي استخدامي بهره‌مند گردند. گفتگو با مهدي فتحعلي سرپرست اداره‌كل ام...

ادامه مطلب

مدیریت ضایعات

کاهش استراتژیک هزینه ها در فضاي رقابتي امروز ، حيات اقتصادي شركت ها در گروي بهره برداري بهينه از منابع در اخت...

ادامه مطلب