مقالات

مدیریت کیفیت جامع 

( TQM ) Total Quality Management

 

مديريت كيفيت جامع يكی از كاملترين و كارآترين فلسفه های مديريتی است كه به نحو شايسته ای مباحث كيفيت و رضايت مشتری را در بردارد.

در دنيای امروز كه از يكسو رقابتهای ملي، منطقه ای و بين المللی بسيار شديد و تنگاتنگ و از سوی ديگر تغييرات و تحولات در تكنولوژي، نياز بازار و … بسيار سريع و پر شتاب بوده و مسلمًا تجزيه و تحليل شناخت صحيح و بكارگيری مناسب مباحثی از قبيل مديريت كيفيت جامع می تواند بسيار راهگشا و مؤثر باشد.

از نكات برجسته و ممتازبحث مديريت كيفيت جامع اينست كه بسياری از فنون و روشهای مرتبط با مسائل مديريتی و كيفيتی را بطور جامع و با تلقينی مناسب و بصورت يكپارچه در خود جای داده است.

مدیریت کیفیت جامع

برای بقا، سازمان ها باید خواسته های پیوسته تغییر یابنده مشتریان را برآورده کنند و در برابر فشارهای رقبا دوام آورند.  رقابت سازمانها را واداشته است تا به دنبال شیوه های جدید جهت افزایش بهره وری، بازده و تولید محصولات با کیفیت باشند.

برای دستیابی بدین منظور، سازمان مستلزم حرکتی نظام یافته، همراه با آموزش در کلیه سطوح سازمانی دربرگیرنده کلیه کارکنان با هدایت و حمایت مدیریت ارشد سازمان می باشد. و این تصویر جدیدی از مدیریت تحت عنوان مدیریت کیفیت جامع می باشد.

رعايت اصول ذيل پويايی و بهبود سيستم مدیریت کیفیت جامع را تضمين نمايد. ١ آموزش دادن كليه مديران آينده از هم اكنون ٢ جايگزين كردن سبك كنترل سنتی و مديريت با روشهای جديد مديريتی ( مديريت مشاركتی ) ٣ بهبود ارتباطات كاری و مطلوب بين مديران و كاركنان ٤ ايجاد و تقويت يك سيستم مناسب برای نمايش مداوم نتايج عملكرد سرپرستان ومديريت

آگاه نمودن كاركنان نسبت به ضرورت بهبود كيفيت ٦ ايجاد انگيزش و پويايی در كاركنان ٧ فراهم ساختن محيطی توانمند به منظور خلاقيت، نوآوری و كارآفرينی ٨ تشكيل تيمهای خودگران و حلقه ای دواير كنترل كيفيت ٩ تعيين مسير پيشرفت شغلی كاركنان ١٠  ايجاد فرهنگ سازمانی قوی و توسعه ارزشهای مشترك كاركنان.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *