این شرکت افتخار دارد تا در زمینه مشاوره، آموزش، استقرار، ممیزی و صدور گواهینامه رسمی بین المللی از آلیانس کانادا، در منطقه جنوب کشور به ارائه خدمات بپردازد.

مدیریت کیفیت ISO 9001
مدیریت محیط زیست ISO 14001
بهداشت و ایمنی شغلی OHSAS 18001
HACCP
ISO 22000
پنج اس  5S
ایمنی شغلی HSE
بهره وری
مدیریت ضایعات

شرکت ایتوک سپهر خلیج فارس
تلفاکس:     7227975 - 0711
همراه: 09173366405 - 09177184340