دریافت دو کتاب از بهترین کتاب های آموزش برنامه نویسی #C :

1- آموزش ویژوال #C  نویسنده: سید محمد هاشمیان
2- آموزش جامع زبان برنامه نویسی #C  نویسنده: اسلام احمدزاده


دریافت بهترین کتاب های آموزش برنامه نویسی ++C :

1- C++ McGraw.Hill.Herb
2- SAMS C++-net
3- Wiley Publishing - C++ for Dummies